Economie

Het Minsky moment kun je het beste uitleggen aan de hand van een tekenfilm waarbij een coyote achter een rennende vogel aanzit. In elke aflevering komt er een moment dat die cayote van een ravijn afrent en in het luchtledige blijft hangen. “Dan is er niks aan de hand totdat hij naar beneden kijkt. Pas als hij zich realiseert dat hij in de lucht hangt, volgt de val”, zegt Mujagic. “Een groot probleem voor de economie is het beleid van de Europese Centrale Bank”, zegt Mujagic. ministerie nieuws “Je ziet dat pas als het echt een probleem is geworden, maar dan is het te laat om het aan te pakken.” Het Heerlense PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus wil dat de Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de watersnood van juli, op zeer korte termijn ruimhartig gecompenseerd worden voor hun omzetverlies. In het ommeland worden meer huizen gekocht door stedelingen. Lokale inwoners zijn vooral geholpen met snelheid bij nieuwbouw en niet met meer prioriteit bij toewijzing.

Het terugkopen van eigen aandelen wordt steeds populairder onder bedrijven. Stec Groep heeft expertise op verschillende vastgoedmarkten. Daardoor zijn wij in staat u een sectoraal en integraal advies te IT nieuws geven, waarin u maximaal de mogelijkheden benut die de Omgevingswet u biedt. De Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders wordt niet tijdig geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving.

twee Keer Zo Duur! De Wereld Zucht Onder Hogere Prijzen

Als finance professional wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt in het vakgebied. Je hebt vast al één of twee blogs die je zo af en toe bekijkt, maar er is nog zo veel meer interessants te vinden! Wij verzamelden dé blogs die je als financial wilt volgen. De overeenkomst verzekert BMW van de levering van enkele miljoenen chips per jaar. Online verkoop en het verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor zal de branche ingrijpend veranderen. De eerste Europese batterij cel voor elektrische auto’s is geproduceerd.

  • Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen?
  • Vanuit de Federal Reserve (Amerikaanse Centrale Bank — de Fed) kwam er vooralsnog weinig reactie op de recentste cijfers.
  • De Amerikaanse 10-jaarsrente liep weliswaar op, maar bleef onder de 1,60%.
  • Dat zou het vertrouwen bij consumenten moeten voeden, mede door de hogere salarissen.

Nederland heeft veel ambities die ruimte vragen, maar ruimte is schaars. Stec Groep helpt gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij deze keuzes. Dit is voor het economisch herstel van de geld niewus landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds.

“Het voorbije jaar, 2020, was zó beroerd, dat het dit jaar bijna niet mis kan gaan”, schrijft de krant. Wie gaat beleggen heeft natuurlijk veel meer informatiebehoeften dan alleen de meeste actuele koersen. Daarom biedt BeursGorilla ook nieuws en achtergrondinformatie over beleggen. Zo geven diverse experts regelmatig hun mening over actuele onderwerpen en kunt u profiteren van hun deskundige beleggingsadviezen. In de agenda op deze website staan ook de belangrijkste evenementen voor beleggers vermeld, zoals data voor dividenduitkeringen en publicaties van kwartaalverslagen. De Europese Commissie publiceerde op 19 november 2021 een ontwerptekst van haar Richtsnoeren staatssteun voor breedbandnetwerken.

Daarna zou de economie in 2023 in rustiger vaarwater komen en groeien met 1,7%. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank . Gegeven de onzekerheid, heeft DNB ook twee alternatieve scenario’s opgesteld.

Financiële markten reageerden wél, al bleef die reactie binnen de perken. De Amerikaanse 10-jaarsrente liep weliswaar op, maar bleef onder de 1,60%. Agelopen week benadrukte de Europese Commissie nog een keer dat de druk op het prijspeil in het lopende kwartaal wellicht zijn piek bereikt. Om vanaf 2022 geleidelijk financieel nieuws af te nemen tot 2,2%, is de verwachting. Ook de Europese Centrale Bank zit op die lijn van een inzakkende inflatie. Het is economisch gezien een rotzooi geworden in Turkije, meent BNR’s economiecommentator Kees de Kort. Hij verwijst hierbij naar de enorme waardedaling van de Turkse Lira eerder deze week.