Geld Lenen Zonder Jaarcijfers

toekomst bloei, groei en welvaart te versterken. Elke week de non bancaire financiële ontwikkelingen, trends bedrijfsfinancieringen en toekomst through ons volgen?

Kabinet Komt Met Nieuwe Rechtsvorm Voor Ondernemers: De ‘maatschappelijke Bv

De banken worden gefaciliteerd met goedkoop geld van de ECB, maar wij vermoeden dat het kleine MKB daar onvoldoende van kan profiteren. Zo leiden in de kern prachtige regelingen niet voldoende tot het gewenste impact op de plaats waar het nodig is: bij het KB. Omdat het MKB de motor is van de economie pleit SMF er voor die motor

Gegeven de maatregelen en de effecten daarvan tot nu toe verdient de overheid hiervoor hulde! Kleinbedrijf cruciaal voor toekomstige welvaart Bij de stelling dat het MKB de motor is van de economie past enige verdieping. Het MKB is geen eenduidige groep. Het betreft bedrijven variërend van ‘de bakker op de hoek’ tot bedrijven met 250 medewerkers en € 50 miljoen omzet . Dus binnen de groep MKB bedrijven vormen de KLEINbedrijven de vijver voor de groeiers en latere midden- en grootbedrijven. Valt het kleinbedrijf weg, dan valt de toekomst weg… Met andere woorden:

het K L E I N bedrijf is cruciaal voor de toekomstige welvaart van Nederland. Het is dus van vitaal belang dat de overheid met haar corona maatregelen het kleinbedrijf bereikt. Zijn de maatregelen voldoende gericht op het kleinbedrijf? Met de eerste twee steunpakketten heeft de overheid op grootste wijze uitgepakt. Loonsubsidies, uitstelregelingen, rechtstreekse kostenbijdragen en financieringsinstrumenten zijn ingezet om de gevolgen van de pandemie op te vangen.

We hebben in de blogs fifty seven, fifty eight en 59 de werknemersparticipatie besproken. In deze laatste weblog uit de reeks van vier leggen wij de link van werknemersparticipatie naar community finance. genoemd, is de overkoepelende time period voor het financieren van een project of organisatie door een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. initiatieven als beheer en exploitatie van wijkcentra, sport en recreatieve voorzieningen, infrastructuur en onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn mede een gevolg van developments als: Een trend die breder gevoed wordt dan alleen door group finance. Het zijn niet alleen sociale initiatieven die mensen aanzetten tot investeren en het leveren van een bijdrage.

Al vele jaren staat Nederland hoog in de internationale lijsten van welvaart en geluk. Welvaart wordt sterk beïnvloed door een succesvol, bloeiend en groeiend Midden- en Kleinbedrijf . Vandaar dat vaak gesteld wordt dat het MKB de motor is van de economie. Daar moet je zuinig op zijn. Het is dan ook logisch dat de Nederlandse overheid na het uitbreken van de Corona pandemie zoveel energie steekt in het ondersteunen van het MKB.

Zakelijke Lening Voor Investeringen

Ook door ontwikkelingen in de financiële markten, door langdurig lage tot zelfs negatieve rente, worden mensen uitgedaagd spaargeld anders te beleggen. Er is hierdoor veel geld in de markt beschikbaar. In deze zin zijn werknemersparticipatie en community finance vergelijkbaar. Investeringen die positieve maatschappelijke effecten tot doel hebben. Overigens is financieel rendement wel degelijk ook van belang, maar dat is niet het enige doel. Ook deze pattern is toepasbaar op WNP en neighborhood finance. Er is een sterke development aanwezig naar lokale invloed.

Ook lokale productie van voedsel en goederen en ambachtswerk wordt steeds meer gewaardeerd. Deze pattern zien we nu ook naar Nederland komen.

Tot nu toe weten veel bedrijven het hoofd boven water te houden. Op Prinsjesdag wordt het volgende pakket maatregelen met een looptijd tot medio 2021 bekend gemaakt. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet, maar hebben één grote zorg: zijn de maatregelen voldoende gericht op het kleinbedrijf en dus op een gezonde toekomst, of….

komt er zand in de motor van de economie en betaalt uiteindelijk het kleinbedrijf de tol van de pandemie? bereikt de overheid het kleinbedrijf met haar financieringsplannen? De Nederlandse banken concentreren zich in toenemende mate op iets grotere bedrijven. Het jaarlijkse onderzoek van SMF