Tekort Aan Liquiditeit? Dit Zijn De Financieringsmogelijkheden

Er is namelijk een kans dat het bedrijf het geleende geld niet terug kan betalen. Degene die het geld uitleent, zal zichzelf daarom tegen dit risico willen indekken en afzonderlijk per aanvraag bekijken hoe hoog dit risico is. De hoogte van de rente van een bedrijfslening kan dus verschillen bij de verschillende aanbieders van zakelijke leningen. Rekenvoorbeeld bedrijfslening Afsluitprovisie: ten eerste krijgt u te maken met de afsluitprovisie. Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht bij het afsluiten van de lening.

Wees daarom altijd realistisch naar uw eigen financiële situatie toe en denk goed na voordat u een overeenkomst voor een lening voor uw bedrijf aangaat. Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

Zoals elke reclame voor leningen u vertelt, geldt de algemene regel: Let op, geld lenen kost geld! Om u inzicht te geven in de kosten van een zakelijk krediet, geven we u hier een rekenvoorbeeld. Door middel van dit rekenvoorbeeld kunt u voor uw eigen situatie eenvoudig uitrekenen hoeveel geld u kwijt bent aan uw zakelijke lening.

Financiering

Dan wordt u meestal gevraagd om uw jaarcijfers te overleggen. Veel kredietverstrekkers willen namelijk kunnen beoordelen of u voldoende omzet draait om voor een krediet in aanmerking te komen. Echter, dit kunt u ook aantonen zonder financiële gegevens. Aan de hand van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunt u aantonen wanneer u uw bedrijf bent gestart. In sommige gevallen kan het namelijk lastig of zelfs onmogelijk zijn om de jaarcijfers te overleggen. Bevindt u zich in zo’n situatie? Dan is een lening waarvoor dit niet wordt geëist natuurlijk een uitkomst.

En heeft u kapitaal nodig om uw bedrijf van de grond te krijgen? Dan is het van belang om een goed bedrijfsplan op te stellen waarin u de potentie van uw bedrijf omschrijft. voorbeeld van een bedrijfslening

Meestal is dit een huge share van 2 tot 3 procent van het leenbedrag. In ons rekenvoorbeeld gaan we uit van 2%, wat betekent dat de kosten €200,- bedragen (= 0,02 x 10.000 = 2% van €10.000,-). Rentekosten: voor een lening betaalt u uiteraard rente. In ons rekenvoorbeeld bedraagt de rente four% per jaar en is de looptijd van de lening 5 jaar. Dit betekent dat u per jaar €four hundred,- betaalt aan rentevergoeding (= zero,004 x 10.000 = four% van €10.000,-). De looptijd van de lening is 5 jaar, dus dit komt neer op een totaalbedrag van 5 jaren x €400,- per jaar = €2.000,-. Per maand bedraagt de hire €400,- / 12 maanden = €33,33 .

Kredieten Voor Speciale Doelgroepen

Stel, u heeft als starter geld nodig voor de financiering van apparatuur en kantoorinrichting voor uw bedrijf. In dit rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat het om een bedrag van €10.000,- gaat. Voor dit bedrag wilt u een zakelijk krediet afsluiten. U krijgt dan te maken met de volgende kosten: Voor elke zakelijke lening die u afsluit, betaalt u een rentepercentage. De rente is niets anders dan de vergoeding die de kredietverstrekker krijgt voor het beschikbaar stellen van geld. Bovendien brengt het uitlenen van geld risico’s met zich mee.

Dan kan het niet nakomen van uw aflossingsverplichtingen vervelende gevolgen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedwongen verkoop van uw woning of een verkoop van uw inboedel.

Als startende ondernemer is het vaak vanzelfsprekend dat u nog geen jaarcijfers kunt overleggen. U kunt uw kredietverstrekkers hoogstens een prognose van het te verwachten bedrijfsresultaat laten zien. In zo’n geval kunt u als starter bij veel aanbieders voor een ondernemerskrediet geen geld lenen. Veel aanbieders van leningen stellen namelijk de eis dat zakelijke financiering zij uw jaarcijfers willen zien om zo uw kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Maar gelukkig zijn er ook kredietverstrekkers die u een lening willen geven zónder dat u uw jaarcijfers verstrekt. Dit is een enorme uitkomst voor startende ondernemers die kapitaal nodig hebben om hun onderneming van de grond te krijgen. Bent u een startende ondernemer?